Bài song kiếm của nữ võ sư Phạm Cô Gia

Thể thao
Bài song kiếm được tiền bối làng võ thuật cổ truyền - Phạm Cô Gia kết hợp từ các môn võ ở nhiều vùng miền, khiến môn sinh khó thực hiện thuần thục.